Skred AS og HNIT har på oppdrag av NVE) tidligere foreslått ulike sikringsløsninger, og et sikringsalternativ med ledevoller langs Vannledningsdalen ble vedtatt lagt til grunn for videre delplanarbeid av lokalstyre i 2018. Nå er det utarbeidet et nytt forprosjekt  på samme detaljeringsnivå som ser på en skredsikringsløsning med oppføring av nett (flomskredgjerder) oppover Vannledningsdalen. Rapporten på forprosjektet finner du her.

Valg av sikringsløsning er en milepæl i delplanprosessen og vil ligge til grunn for videre utforming av delplan for Vannledningsdalen. Selve forslag til delplan med planbeskrivelse, kart og ROS-analyse vil utarbeides videre utover sommeren og høsten.

Møtedokumentene fra lokalstyrets møte finner du på våre hjemmesider her