Forrige uke ble det sendt ut kokevarsel for Nybyen. Kokevarselet gjelder fortsatt, og er en del av vanlige prosedyrer. I henhold til drikkevannsforskriften skal det tas prøver av vannet, og disse må sendes til testing før vi kan oppheve kokevarselet.

Ledningen opp til Nybyen er nå satt i drift.Over helgen blir det sendt drikkevannsprøver til fastlandet, så snart vi får svar på disse gir vi beskjed.

Vår driftspartner er nå i gang med å tine ledningen til Huset, og vil fortsette på skjæringa så snart Huset er friskmeldt.

Her kan du lese mer om hva et kokevarsel betyr i praksis.