Vann

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Vannforsyning

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre leverer drikkevann til Longyearbyens befolkning samt drifter og vedlikeholder ledningsnettet for vann til innvendig stoppekran. I visse tilfeller drifter og vedlikeholder Longyearbyen lokalstyre undersentraler og rørkasser.

Målgruppe

Longyearbyens innbyggere og næringsliv.

Kriterier/vilkår

Tjenesten gjelder vann levert gjennom offentlig ledningsnett og forutsetter tilknytning til dette. Avvik i kvalitet på vann som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker er ikke ansvaret til Longyearbyen lokalstyre.

Pris for tjenesten

Prisen for vann fastsettes av Longyearbyen lokalstyret og kommer frem av faktura og gebyrsatser dokumentet under.

Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

 Hovedplan vann, kan fås ved henvendelse til infotorget.

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ved nybygg eller behov for tilknytning, kontaktes Longyearbyen lokalstyre.

Saksbehandling

Merknader

 Som kunde forventer vi følgende av deg:

 • Oppfølging og utbedring av eventuelle pålegg vedrørende tekniske installasjoner.
 • Varsler rørleggervakt, tlf. 90042509 (hele døgnet), så snart som mulig ved forstyrrelser / uregelmessigheter i ledningsnett for vann tilhørende Longyearbyen lokalstyre.
 • Tilrettelegger for at en kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov.
 • Er miljøbevisst i ditt vannforbruk.

Du som kunde kan forvente deg følgende:

 • Vannforsyning 24 timer i døgnet.
 • Hygienisk vann.
 • Ikke avbrudd i vannforsyningen som varer mer enn 6 timer.
 • Sikre en tilfredsstillende dekning av vann ved brann.
 • Varsling ved planlagte avbrudd.
 • Finne informasjon om tjenesten på våre nettsider.
 • Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker, i de tilfellene hvor det ikke kan gis et endelig svar, innen en måned.
 • 2 virkedager frist for tilbakemelding på henvendelser via telefon og e-post.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Infotorget
Telefon:79 02 21 50
Epost:infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-11 11:44