Vedtakene fra møtet går nå videre som innstilling til endelig behandling i lokalstyrets møte onsdag 19. juni. 

Styrearbeid i LLs hel- og deleide selskaper er viktige valg, siden styrene har ansvaret for forvaltningen av selskapene og ivaretar dermed samfunnsoppdraget som Longyearbyen lokalstyre har delegert til selskapene å forvalte på sine vegne. 
Longyearbyen lokalstyre ønsker å utvise meroffentlighet i arbeidet med styreutnevnelser. Du kan lese mer om hvilke selskaper og styrerepresentanter som valgkomitéen har innstilt til styrearbeid i sitt møte 14.6.2024. Link finnes her  

Valgkomitéen gjorde 30.4.2024 også valg til flere selskaper. Link til protokoll fra valgkomitéens møte 30.4.2204 finnes her

Lokalstyret saksbehandlet valgkomiteens innstilling 30.4.2024. Link til lokalstyrets saksbehandling 8.5.2024 finnes her.

Valgkomitéens mandat og retningslinjer ble revidert og vedtatt i lokalstyrets møte 21.2.2024. Link finnes her