Longyearbyen sykehus informerer om at det blir covid- 19 vaksinering i Longyearbyen for innbyggere over 18 år i november på følgende datoer:

  • Tirsdag 2.nov.
  • Torsdag 4.nov.
  • Tirsdag 9.nov.
  • Torsdag 11.nov. 

Datoene gjelder for både de som skal ha første og andre dose. Vaksineringen vil foregå på sykehuset fra kl. 16. Du kan bestille time elektronisk via Remin

Løpende og oppdatert informasjon om vaksinering av befolkningen på Svalbard finner du på Longyearbyen sykehus - Universitetssykehuset Nord-Norge sin hjemmeside:  unn.no