Det er meldt inn situasjoner om at ungdom har prøvd å henge seg på med sykkel på en dumper i fart og etter en personbil. Dette er situasjoner som er livsfarlige og som i værste fall kan ende med at liv går tapt.

Vi oppmoder foreldre til å snakke med ungdommen om at dette er livsfarlig oppførsel i trafikken.

De som kjører anleggsmaskiner og lastebiler har store blindsoner, og det er alles frykt å skade noen i trafikken.

Husk blikkontakt med sjåføren og sørg for en trygg ferdsel både for myke og harde trafikanter.