Det blir følgende utvalgsmøter den 30.11.2021:

- Miljø- og næringsutvalget kl. 09.00

- Oppvekst- og kulturutvalget kl. 12.00

- Teknisk utvalg kl. 14.00

Møtedokumentene finner du her. (Klikk på datoen i kalenderen)

Alle møtene holdes på møterom Newtontoppen i Næringsbygget.

Møtene er åpne for publikum, tilhørere og presse.