UKM Svalbard

Ung Kultur Møtes (UKM) sin visjon er å være Norges viktigste møteplass for ung kultur (www.ukm.no). UKM Svalbard er for Longyearbyens ungdommer i alderen 13-20 år (det er fødselsåret som gjelder). Ungdommer fra 7.trinn til 20 år kan delta, og de under 13 år kan bare blir videresendt til UKM festivalen i Troms dersom minst halvparten av gruppen de deltar i er innenfor aldersspennet.

UKM Svalbard består av en hel UKM- uke som gjennomføres i februar måned. Fra mandag til fredag klargjøres det til forestilling fredag kveld. UKM- uken har base på Næringsbygget og i Longyearbyen kulturhus. Scenebidragene vises i kulturhussalen, og kunstutstillingen vises i foajeen/Rabalder kafè. PR- gruppen/nettredaksjonen får tildelt et eget rom med tilgang til datamaskiner og kamerautstyr, konferansierene får egne øvingsrom og artistene gjennomfører tekniske prøver på scenen. Det arrangeres i tillegg en UKM- fest på ungdomsklubben etter forestillingen.

I utgangspunktet krever man verken spesielt utstyr eller spesielle ferdigheter for å delta på UKM Svalbard. Dersom du skal bidra med et sceneinnslag eller kunstbidrag, vil man nødvendigvis måtte stille med noe utstyr selv. Du kan bidra på mange ulike måter, en kulturforestilling krever mye arbeid! Du kan stå på scena og fremføre musikk, dans, teater eller annen type scene- fremvisning, du kan være konfransier, du kan stille ut kunst eller andre installasjoner, du kan lage en film som vises, du kan bidra bak scenen som lyd- eller lystekniker, du kan bidra i PR/Mediegruppa eller vere med i Unge Arrangør- gruppen, som har i ansvar for å gjennomføre UKM Svalbard.

Lusie Kuraas (21).JPG

Foto: Lusie Kuraas
 

UKM er delt inn i tre nivå: 
• Lokalmønstring, UKM Svalbard 
• UKM- festivalen i Troms 
• UKM- festivalen i Trondheim 

Et fagpanel beståande av 3 voksne og 2 ungdommer, har i oppgave å gi alle deltakerne tilbakemeldinger på sitt bidrag, samt at de plukker ut de bidragene som skal representere UKM Svalbard på fylkesfestivalen i Troms. UKM er ingen "talentiade", men fagpanelet kan likevel ikke unnlate å se på teknisk- og kunstnerisk kvalitet. Det er også naturlig å vurdere kvalitet i forhold til alder og andre forutsetninger. Ved uttak til fylkesfestivalen slaø det legges vekt på at bidragene gjenspeiler den kulturelle bredden i den enkelte kommune. Fagpanelet skal særlig være oppmerksom på det nyskapende, innslag som bygger på en kreativ idè, og vurdere orginalitet, tolkning og formidling. I april sendes deltagerne som representerer UKM Svalbard til Finnsnes for å delta på UKM- festivalen i Troms. Sammen med deltakerne, deltar en ansatt fra Ung i Longyearbyen i tillegg til foreldre på festivalen. 

For meir informasjon og påmelding: www.ukm.no/svalbard

Følg oss gjerne på facebook

Tips en venn Skriv ut