UHU er de eldste ungdommene i Longyearbyen sin møteplass. Her kan ungdommer i alderen alderen 16 – 20 år (videregående skole + læringer) møtes hele uken.

åpningstider.jpgMandag - Torsdag16:00 - 23:00
Fredag: 16:00 - 01:30

Lørdag: 10:00 - 01:30
Søndag: 10:00 - 23:00

Denne tilgangen gjelder for alle medlemmer.

Aktiviteter og medlemsskap

Sko.jpg

UHU er et tilbygg til ungdomsklubben med egen inngang. Huset inneholder et stort og et mindre oppholdsrom, scene og kjøkken. Man kan møtes for å spille på Playstation og Wii, se film, spille biljard eller lage mat sammen. Ved siden av å være et aktivitets- og oppholdssted for medlemmene, blir huset brukt til andre arrangementer i ungdomsregi; konserter, workshops foredrag og ungdomspolitiske møter.

Hvem kan bli medlem?

Du må være fastboende og mellom 16-20 år.

Hvordan blir jeg medlem?

Ta kontakt med Liv-Anna Ringheim, leder i UHU-styret. 

Ungdomsmedvirkning

Selvstyrt ungdomshus (UHU) er utviklet etter råd og ønsker fra ungdommene selv. Her er det et styre som består av ungdommene selv. Form og innhold bestemmes av ungdommene selv. På styremøtene er det èn representant fra Lokalstyre tilstede. 

Lokalet leies vederlagsfritt fra Longyearbyen Lokalstyre. 

 

Ungdom og Fritid

Longyearbyen ungdomsklubb er medlem av Ungdom og Fritid. De er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Gjennnom Ungdom og Fritid kan vi søke frifond- midler, arrangere kurs for ungdom og ansatte samt delta på Stormøte og Landsting.