Tema og sektorplaner

Det er ikke et krav i gjeldende lovverk for Longyearbyen at det skal utarbeides planer tilsvarende kommuneplaner. Men det er et ønske at Longyearbyen lokalstyre med foretak har gode planer som styringsdokumenter og som kan legges til grunn for prioritering av oppgaver og ressurser.

Tema- og sektorplaner blir utarbeidet og behandlet etter modell av lokalsamfunnsplan med bl.a. kunngjøring av oppstart og offentlig høring av planforslag før den legges fram for lokalstyret til vedtak. Tiltak i tema- og sektorplaner søkes innarbeidet i økonomiplan og handlingsprogram som rulleres årlig.

Vedtatte tema- og sektorplaner (se Relaterte filer til høyre):

Plan for oppvekst og undervisning, vedtatt 2009 (er under rullering)

Avfallsplan Longyearbyen 2017 - 2020, vedtatt 2017.

Hovedplan vann 2012 - 2022, vedtatt 2012

Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2015, vedtatt 2013

Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2023, vedtatt 2016

Hovedplan vei 2015 - 2022, vedtatt 2015

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, 2014 - 2014.

Tema- og sektorplaner på høring:

 

Tips en venn Skriv ut