Longyearbyen barnehager består av to barnehager; Kullungen Barnehage og Polarflokken Barnehage.
Begge tilbyr heldags barnehageplass for barn i alderen 1-6 år fra to/tre til fem dager per uke.

Søknadsfrist for opptak for 2024-2025 er 15. mars.

Gå inn på denne lenken for å komme til søknadsskjema