Bakteppet for oppdateringene er konsekvenser av klimaendringene, digital sårbarhet og en forverret sikkerhetspolitisk situasjon.

Hensikten med rådene er å hjelpe folk til å dekke de mest grunnleggende behovene i en krise: varme og lys, mat og vann, informasjon og legemidler og hygiene.

Dette er de største endringene sammenlignet med egenberedskapsrådene som ble utgitt i 2018:

Anbefalt varighet på egenberedskapen øker fra minst tre dager til en uke.

DSB anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Det er fordi kommuner og nødetater må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise.

For vann er anbefalt å ha 20 liter per person i husstanden, istedenfor 9 liter som var rådet tidligere.

Her finner du sjekkliste for din egenberedskap

Og husk; litt er bedre enn ingenting.

Psykisk helse i kriser er også nytt i de oppdaterte rådene:

I kriser og i møte med usikkerhet, er det normalt å oppleve bekymring, negative tanker, dårlig søvn, uro og andre sterke følelser. Noen blir mer påvirket enn andre. 

Her er noen tips som kan være nyttige for å håndtere egne følelser, og for å kunne støtte andre, i en krise.

Krisesituasjoner er uoversiktlige, og informasjonen du får påvirker valgene du tar. Ved å være kildekritisk kan du unngå å bli lurt av falske nyheter og bidra til å stoppe spredningen av feilinformasjon.

Her kan du lese mer om kildekritikk

Egenberedskapsuka gjennomføres i uke 44 (fra 28. oktober). Hovedmålet i år blir å gjøre flest mulig kjent med – og motivert til å følge – de reviderte rådene.

Her finner du mer informasjon om beredskapen i Longyearbyen

Dere finner mer informasjon og gode tips her