I forbindelse med skidag for skolens 1. - 7. trinn kommer det til å være mye aktivitet med barn og voksne i og rundt lysløypa 24. april mellom 9.30 og 12.00. 
Vis hensyn dersom du kjører vei 300 mellom Huset og kirken, og velg gjerne alternativ rute i det tidsrommet. Takk!