Byggeforskriften for Longyearbyen er fra 2016 og hjemlet i Svalbardloven.

Hovedmålet med revisjonen er å oppdatere forskriften til standarden i «den vanlige» byggteknisk forskrift (TEK17), men med lokale tilpasninger og tilleggskrav. 

Klimaendringene gir Svalbard andre utfordringer for overhåndshåndtering enn på fastlandet, særlig på grunn av økt smelting av permafrost og snø. Hvordan overvann skal håndteres er blant kravene lokalstyret foreslår å endre i revisjonen.

Den nye byggeforskriften vil også innføre nye krav til klimagassregnskap for større byggeprosjekter. 

Etter planen skal den nye forskriften sendes på høring våren og fastsettes i løpet av året.

Sentrale personer i arbeidet er Anne Vera Skrivarhaug, Aina Iden Tveit, Elisabeth Fiksdal, Tom Schaug, Lillian Risvaag,  Jostein Børve Hernes og Bjørnar Kruse fra Longyearbyen lokalstyre, Rasmus Bøckmann fra Svalbard Energi as og Marit Langen fra Direktoratet for byggkvalitet.