Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Avfallshåndtering

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre mottar og samler inn husholdnings- og næringsavfall.

Målgruppe

Longyearbyens innbyggere og næringsvirksomheter.

Kriterier/vilkår

 • «Føre-var» prinsippet skal legges til grunn for all avfallshåndtering.
 • Miljøhensyn skal veie tungt ved konflikt med andre interesser.
 • Den respektive bygningseier er ansvarlig for at matavfallskvern er installert.
 • Forbruksavfall fra skip og fly inngår ikke i ordinær renovasjon.

Pris for tjenesten

Prisen for renovasjonstjenestene fastsettes av Longyearbyen lokalstyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Reno-vest Bedrift AS

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Matavfall kastet i matavfallskvernen, som fås installert av huseier, der dette mangler.
 • Husholdningene leverer det daglige avfallet til felles containerstasjoner som er utplassert rundt om i byen; hver stasjon har en container for restavfall og en for sortert avfall, herunder papp, papir, metallbokser og glass.
 • Større gjenstander, grovavfall og næringsavfall leveres direkte til avfallsmottaket. Avhenting kan avtales etter behov mot et gebyr.
 • Næringslivet bestiller containere for sitt avfall fra avfallsanlegget etter behov.
 • Bidrar aktivt til at innbyggere og turister skal oppleve Longyearbyen som et sted uten forsøpling, villfyllinger og hensatt avfall.
 • Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på avfallsmottaket eller i utdelt rød beholder for farlig avfall. Ved direkte avlevering av farlig avfall ved avfallsanlegget, kontakt et av personale for riktig håndtering.
 • Kasserte biler og snøscootere avfall kan leveres gjennom avfallsordning, ved behov, avtales avhenting mot et gebyr

Åpningstid avfallsanlegget:

 

Mandag

Stengt

Tirsdag

1200 - 1600

Onsdag

1200 - 1600

Torsdag

1200 - 1800

Fredag

0800 - 1200

Kontakt avfallsanlegget direkte:

Tlf.: 79 02 15 01 / e-post: savfall@lokalstyre.no

Saksbehandling

Merknader

Som kunde forventer Longyearbyen lokalstyre følgende av deg:

 • Alle bygninger som ikke har installert matkvern, har stående tilbud om dette.
 • Betaler faktura.

Du som kunde kan forvente deg følgende:

 • Tilbud om matavfallskvern til bygning der slik ikke er installert.
 • Godt tilrettelagt oppsamlingssystem og ikke overfylte oppsamlingsbeholdere for noen av avfallsfraksjonene.
 • Innsamlet og mottatt avfall blir levert videre til godkjent mottak.
 • Avfallshåndteringen skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker.
 • Kasserte biler, snøscootere og farlig avfall kan leveres gjennom avfallsordning.
 • Farlig avfall håndteres forsvarlig.
 • Varsling ved planlagte avbrudd.
 • Kostnadseffektiv etablering, drift og vedlikehold i et livssyklusperspektiv (Life Cycle Cost = LCC).
 • Finne informasjon om tjenesten på våre nettsider.
 • Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker, i de tilfellene hvor det ikke kan gis et endelig svar, innen en måned. 2 virkedager frist for tilbakemelding på henvendelser via telefon og e-post.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Infotorget
Telefon:79 02 21 50
Epost:infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-16 10:21