Lokalstyreleder Arild Olsen_300x357.jpg 
Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap)

 

Leder MNU Stein-Ove Johannessen_250x314.jpg
Lokalstyrets nestleder og leder for miljø- og næringsutvallget Stein-Ove Johannessen (H)

 

Kristin Furu Grøtting 
Leder for oppvekst- og kulturutvalget Kristin Furu Grøtting (Ap)

 

(Bilde mangler)
Leder for teknisk utvalg Jørn Dybdahl (Frp)