Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lokalstyrets planstrategi 2020 - 2023

Lokalstyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en planstrategi.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av Lokalstyrets strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

 

Lokalstyret vedtok planstrategien for 2020 - 2023 på møte den 15.12.2020 i sak LS 83/20. 

x 9EdhfH 8e 5vLwAAAABJRU 5ErkJggg==

kAAAAAElFTkSuQmCC