Plan- og utviklingsenheten

Enheten har overordnet ansvar for planarbeid i Longyearbyen lokalstyre. Primært jobber enheten med arealplanlegging (arealplan og delplaner) og byggesaker. 

Enheten består av 5 ansatte: Linn Tautra Grønseth (arealplanlegger og enhetsleder), Hanne Karin Tollan (arealplanlegger/landskaparkitekt), Astrid Meek (byggesakebehandler), Bjørn Benjaminsen (byggesaksbehandler) og Sofie Railo (jurist byggesak). I oktober 2017 tar Annlaug Kjelstad over som ny enhetsleder og Ellen Fagerslett blir ansatt som arealplanlegger/landskapsarkitekt.

Enheten ble opprettet 1.mai 2016. Longyearbyen lokalstyre ønsker med den nye enheten å legge til rette for ønsket samfunnsutviklingen gjennom økt kapasitet og samordet kompetanse. Dersom du ønsker å utarbeide delplaner eller sende inn byggesøknader ta kontakt med enheten for å få veiledning til videre prosess. 

 

 

Tips en venn Skriv ut