Organisasjonsnummer: 984 047 851

Gebyrer, barnehage, kulturskole, veigebyr, husleie ol.
Bankkonto: 4750.32.26959
Kontakt oss her

Strøm, fjernvarme og VAR gebyr (vann, avløp og renovasjon)
Bankkonto: 4750.21.25466 
Kontakt oss her

Generelle henvendelser
Kontakt oss her