Scootertraseen i området rundt vei 222 og i elva vil holdes åpen så lenge det er snø i terrenget, men vi ber alle som ferdes her være obs på møtende anleggstrafikk. 

Mer informasjon om sikringsprosjektet kan man finne her