Oppgradert utomhusareale på Kullungen barnehage

Bydrift KF har i sommer gjennomført oppgradering av utomhusarealene til Kullungen barnehage. Oppgraderingen er utført i samråd med barnehagen. Hovedmålet er å skape et utfordrende og trygt miljø for barna.

Nytt innbygd klatretårn er skreddersydd for å kombinere arktisk miljø med barns behov for lek året rundt.

Forskrift om sikkerhet for lekeplassutstyr er ivaretatt med oppgraderingen.

Det arbeides med en helhetlig plan for oppgradering av utomhusarealene for skole og barnehager. Planen skal gås gjennom med representanter for skole og barnehager høsten 2012 slik at innspill fanges opp tilsvarende som for Kullungen barneheage.

Bydrift KF har gjennom en helhetlig oppgradering av utomhusarelaene på Kullungen barnehage søkt oppnådd følgende:

 • Stimulere til motorisk trim gjennom utfordrende lekeapparater
 • Skape rom for barns rollelek
 • Ivareta behov for lek for alle aldre i barnehagen
 • Skape et lekemiljø hvor voksne har god oversikt
 • Skape rom for lek i bygningsdeler som allerede finnes
 • Ta høyde for snøfokk
 • Skape et lekemiljø tilpasset arktiske forhold
 • Ivareta forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

For å møte utfordringer beskrevet over har Bydrift KF samarbeidet med de samme fagpersonene som har utviklet lekeborgen i Frognerparken og som står sentralt i oppgradering av utomhusarealene i Osloskolene. Gjennom faglig samspill mellom landskapsarkitekt, leverandør av lekeplassutstyr, lekeplassinspektør og barnehagen er oppgradert utomhusareale en helhetlig løsning som bygger videre på tidligere situasjon.

Offisiell åpning for lekeapparatene finner sted på et senere tidspunkt.

 

 Husker

Fugleredehuske og babyhuske med kunstgress og fallmatter som underlag. Her skal barn i flere aldre kunne boltre seg. Oppheng med kulelagre og sikring med kjetting er med på å gi god sikkerhet.

 MG 0874 .tif

 MG 0876 red

 MG 0867 red

Foto: Dag Arne Husdal

 

Sammensatte lekeapparater

Vippedyr, lekehus med sklie og lekehus i sandkasse er alle ment å kunne fungere for de aller minste barna. Taletrompet ved sklie er et eksempel på at alle sanser skal kunne benyttes. Plassering er oversiktlig og det er fallunderlag med kunstgress. Arealene er rammet inn med treverk og trapper. Sand i sandkasse er tilpasset lekeapparatet.

 MG 0895 II

 MG 0899 red

 MG 0931

Untitled Panorama 7

Foto: Dag Arne Husdal

 

Innbygd klatretårn
Innebygd klatretårn er skreddersydd for Kullungen barnehage. Her er intensjon å kunne tilby barna utfordringer for klatring året rundt uavhengig av mørketid og snøfokk. Klatring er viktig for å utvikle styrke i overkroppen. Vegg med plexiglass gir innsyn slik at de voksne kan stå ute og følge med på hva som skjer. Klatretårnet utnytter høydeforskjeller i bygget. Klatretårnet er kvalitetssikret for å tilfredsstille krav til fallhøyder etc. i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

 

 MG 0941

 MG 0937

 MG 0903 red

 Foto: Dag Arne Husdal

 

Lekerareal under tak

Lekeareal utnytter eksisterrende areal under Kullungen barnehage. Her skal sandkasse fylles med sand og sanda vil kunne lekes i uavhengig av snø og is. Arealet vil utgjøre et lekeareal beskyttet for vær for vind.

 MG 0664[ 1]

 MG 0665[ 1]

Foto: Dag Arne Husdal

Tips en venn Skriv ut