WP_000490

Naustområdet

Informasjon over hva som skjer på naustområdet

Det har vært mye arbeid på naustområdet siden 2006. Flere uheldige hendelser har skjedd etterhverandre, og vanlig vedlikehold har oppstått på toppen av det hele.

Det store hullet nederst i naustområdet skal nå lukkes. Vann og avløp skal legges opp til de østlige naustene, så skal grøften fylles. Det vil i sommer bli gravd en ny grøft vestover for å knytte disse naustene til vann og avløp. Grøften vil bli lukket så snart det er klart, og området skal planes ut og bli fint igjen.

Lengre opp mot veien skifter vi varmekabel på avløpet. Dette er en svært omfattende jobb, men også nødvendig. Her vil hullene bli lukket, så snart trekking av ny varmekabel er ferdig.

Hvis det er noe spørsmål rundt det som skjer på naustområdet, ta kontakt med Kjersti Holte på 902 27 445.

Tips en venn Skriv ut