Midlene tilgjengeliggjøres for norsk næringsliv i Longyearbyen og det kan søkes om inntil 50 000 kroner (50 % av godkjent prosjektkostnad) til innovasjons- og utviklingstiltak og inntil 400 000 kroner (50 % av godkjent prosjektkostnad) for tiltak som bidrar til stabilisering av sysselsetting.

For å ivareta god forvaltningsskikk har Longyearbyen lokalstyre leid inn bistand til forvaltningen av fondet fra Næringshagen i Midt-Troms. Næringshagen skal bistå både med veiledning til søkere og behandling av søknader. De skal også lage sluttrapporter på det enkelte prosjekt. Avtalen med Næringshagen i Midt-Troms administreres av næringssjefen i Longyearbyen lokalstyre.

Næringsfondet lanseres onsdag 16. november med deltakelse fra Innovasjon Norge, Svalbard næringsforening, Visit Svalbard og både administrativ og politisk ledelse i Longyearbyen lokalstyre.

>> Les mer om næringsfondet