Følgende møtedatoer er fastsatt for 2022 (møtedatoer kan bli endret):


Lokalstyret (møtestart kl. 18.00):

 

Tirsdag 18. januar
Tirsdag 8. februar
Onsdag 9. mars/torsdag 10. mars - Strategikonferanse (ny dato)
Tirsdag 22. mars
Tirsdag 10. mai
Tirsdag 21. juni
Tirsdag 13. september
Tirsdag 18. oktober
Tirsdag 15. november
Tirsdag 13. desember (budsjett)

Administrasjonsutvalget og havnestyret (møtestart kl. 08.30):

Onsdag 12. januar
Onsdag 26. januar
Onsdag 9. mars
Onsdag 27. april
Onsdag 18. mai
Onsdag 8. juni
Onsdag 31. august
Onsdag 7. september (arbeidsmøte HP)
Onsdag 5. oktober
Onsdag 19. oktober (arbeidsmøte budsjett)
Onsdag 2. november (+ arb.møte budsjett)
Onsdag 23. november (budsjett)
Onsdag 30. november

Oppvekst- og kulturutvalget - Miljø- og næringsutvalget - Teknisk utvalg:

Tirsdag 11. januar (kun OKU)
Tirsdag 25. januar
Tirsdag 8. mars
Tirsdag 26. april
Tirsdag 7. juni
Tirsdag 30. august
Tirsdag 4. oktober
Tirsdag 1. november
Tirsdag 29. november

OKU-møtene starter kl. 09.00, MNU starter kl. 12.00 og TU starter kl. 14.00.

Møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

Saksliste og sakspapirer legges ut på eInnsyn én uke før møtene.

 

Kontrollutvalget:

Fredag 28. januar
Fredag 25. mars
Onsdag 11. mai
Onsdag 28. september

Saksliste/sakspapirer og protokoller legges ut her (under "Vedlegg" nederst på siden).