Longyearbyen Losstasjon

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen markerte 4. september 2012 innføring av lostjeneste på Svalbard. 

Forskrift om lostjenesten på Svalbard trådte i kraft 1. juli 2012. 2. juli 2012 ble første losoppdrag gjennomført. Longyearbyen havn gjennomfører i 2012 tilbringertjenesten for Kystverket.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen overværer et losoppdrag i Svea 5. september.

 

Under følger noen bilder fra markering ved kontorlokalene til Longyearbyen losstasjon: 

Markering av åpning av Longyearbyen losstasjon
Markering av åpning av Longyearbyen losstasjon
Markering av åpning av Longyearbyen losstasjon
Tips en venn Skriv ut