Det er påvist legionellabakterier i samtlige 10 vannprøver som ble sendt inn til analyse sist uke. Longyearbyen lokalstyre er i dialog med eksterne aktører for utbedringer. Det vil bli tatt nye prøver i morgen fredag.

Longyearbyen lokalstyre er i tett dialog med Helsedirektoratet for råd og anbefalinger.

Longyearbyen sykehus har ikke registrert noen sykdomstilfeller relatert til legionella. Sykehuset påpeker at risikoen for smitte er liten og at det er primært de i risikogruppene som kan være utsatt, dvs. de med redusert immunforsvar. Bakterien smitter ikke mellom mennesker. 

 

Det er ikke farlig å drikke vann fra springen og man trenger ikke å koke vannet, det er innånding av aerosoler (små svevedråper) som kan gi smitte. Har du underliggende sykdommer bør du lese deg opp på Folkehelseinstituttet sine sider om legionellabakterier. https://www.fhi.no/sm/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/legionellose/?term=#om-legionellabakterier

Blant annet anbefales:

 • Unngå aerosoler (svevevann – små dråper)
 • Skru av luftfuktere
 • Skru av dusjhodet og dusj kun med slangen
 • Unngå høytrykksspyling
 • Ved mistanke om smitte, kontakt sykehuset
 • Bruk av munnbind ved dusjing og når du bruker høytrykksspyler, kan det redusere faren for å bli smittet.

Her finner man også råd til tiltak man kan gjøre hjemme

//

Legionella bacteria have been detected in all 10 water samples that were submitted for analysis last week. The local council is in dialogue with external actors for improvements. New tests will be taken tomorrow, Friday.

Longyearbyen local council is in close dialogue with the Norwegian Directorate of Health.for advice and recommendations.

Longyearbyen Hospital has not registered any cases of illness related to legionella. The hospital points out that the risk of infection is small and that it is primarily those in the risk groups who may be exposed, i.e. those with a reduced immune system. The bacteria is not contagious between people.

It is not dangerous to drink water from the tap and you do not need to boil the water, it is inhalation of aerosols (small, suspended droplets) that can cause infection. If you have underlying diseases, you should read up on the Norwegian Public Health Authority's pages on legionella bacteria. https://www.fhi.no/sm/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/legionellose/?term=#om-legionellabakterier

Among other things, it is recommended to: 
 • Avoid aerosols (suspended water - small droplets) 
 • Turn off humidifiers 
 • Turn off the showerhead and only use the hose for showering 
 • Avoid high-pressure washing 
 • If you suspect infection, contact the hospital 
 • Using a face mask while showering and when using a high-pressure washer can reduce the risk of infection. 

Here you will also find measures you can take at home: