Kunstbutikk

Krogvold bibliofil

Galleri Svalbard presenterer kunstverk av kunstnere inspirert av naturen, lyset, fargene og kontrastene på Svalbard i kunstbutikken. Gjennom et mangfold av uttrykksformer som maleri, grafikk, fotografi, multimedia, keramikk, glass- og smykkekunst møter man her flere kunstneriske innfallsvinkler til Svalbard.

Galleri Svalbard samarbeider med en rekke kunstnere. Fellesnevneren er at kunsten på et eller annet vis er inspirert av fargene, kontrastene, årstidene, lyset og naturen på Svalbard. Noen av kunstnerne bor på Svalbard, har vært her mye - eller de har hatt opphold i våre kunstnerhybler. Galleri Svalbard har også produsert egne bibliofiler, blant annet i samarbeid med fotograf Morten Krogvold. Denne bibliofilen består av et fotografi og en magnumflaske med vin, nummerert i 50 eksemplarer.

~

In the artshop Galleri Svalbard presents artworks by artists inspired by nature, light, colors and contrasts on Svalbard. Through a variety of media such as painting, graphics, photography, multimedia, ceramics, glass and jewelery you can encounter here many different artistic approaches to Svalbard.

Galleri Svalbard collaborates with some artists. The common denominator is that art in one way or in another is inspired by the colors, contrasts, seasons, light and nature on Svalbard. Some of the artists live in Svalbard, others have been here a lot or they have been guests at our artist residency. Gallery Svalbard has also produced his own bibliophile, in collaboration with the photographer Morten Krogsvold. This bibliophile consists of a photo and a magnum bottle of wine, in a number of fifty copies.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 03. mai 2012 av Jan Martin Berg | Oppdatert 07. april 2017