Korkpenger

”Korkpengene” - Tildeling av overskudd fra Nordpolet as

Formål
Longyearbyen lokalstyre har i ”Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as” fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.

Ramme og satsningsområder 2016 (Vedtatt i lokalstyremøtet 25.10.2016 sak PS 85/16

Rammen for årets tildeling er 2 900 000 kr

Satsningsområdene er: 

- Flerkulturelle aktiviteter
- Kulturnæring
- Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldergrupper og aktiviteter
- Lokal kulturaktivitet og produksjon i Longyearbyen og Svea

Søkere
Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.

Søknadsfrist
Fastsettes årlig og kunngjøres på nettsiden og i Svalbardposten. 

Søknadsfrist 2016 er 10. november.

Retningslinjer og søknadsskjema
Retningslinjer og søknadsskjema finner du under "Relaterte filer" (menyen til høyre) eller det kan fås ved henvendelse til Infotorget telefon 79 02 21 50 eller e-post postmottak@lokalstyre.no.

Frist for utbetaling av korkpenger tildelt i 2015
Vi minner om at frist for utbetaling av korkpenger tildelt i 2015 er 30. juni 2016. I visse tilfeller kan det gis utsettelse i inntil ett år, dersom særskilte forhold i tiltaket/prosjektet taler for det. En utbetaling fordrer at rapport og regnskap vedrørende forrige års tildeling er innlevert Longyearbyen lokalstyre, samt at betingelser for tildelingen gitt i vedtaket er oppfylt.

Tips en venn Skriv ut