Korkpenger

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre har i "Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as" fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.

Målgruppe

Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.

Kriterier/vilkår

Det er utarbeidet en egen veiledning og informasjon for søkere, se link under.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Korkpenger - Veiledning og informasjon til søkere
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Skjema

Korkpenger - Anmodning om utbetaling

Søknadsfrist

Fastsettes årlig og kunngjøres på nettsiden og i Svalbardposten. Normalt er søknadsfristen i oktober måned.

Søknaden sendes til

Longyearbyen lokalstyre
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Saksbehandling

Saksbehandling

Tildeling skjer èn gang årlig. Alle innkomne søknader blir lagt fram til samlet behandling i Oppvekst- og kulturutvalget. Administrasjonssjefen legger fram forslag om fordeling mellom søkerne. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar deretter den endelige tildelingen.

Saksbehandlingstid

Oppvekst- og kulturutvalget vil normalt ha vedtatt tildeling av korpenger i løpet av oktober/november.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Stab
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Gyldig til2018-06-30