Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus

Les mer
A A A

Korkpenger - Søknadsfrist 13.11

30. september 2016 - 18. november 2016

Frist for å søke om Korkpenger for 2016 er utsatt til 13.11.2016

 
Tildeling av overskudd fra Nordpolet AS
 
Formål
Longyearbyen lokalstyre har i ”Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as” fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.
 
Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.
 
Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet egne retningslinjer/prinsipper for tildeling av korkpenger.
 
Satsningsområder 2016

Lokalstyret vedtar satsingsområder for 2016 i sitt møte den 25. oktober. 

Satsingsområdene for 2015 var:

- Flerkulturelle aktiviteter
- Kulturnæring
- Flerbrukstankegang og tiltak på tvers av aldersgrupper og aktiviteter

Ramme for tildelingen i 2016 blir også vedtatt i lokalstyrets møte 25.10.2016. Årets ramme ligger an til å bli 2,9 mill.kr. Oppvekst- og kulturutvalget er delegert myndighet til å foreta tildeling.

Søkere
Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.
 
Søknadsskjema og retningslinjer
Veiledning og informasjon finner du på høyre side under "Relaterte filer".
 
 
 
Søknadsfrist: 13. november 2016
 
Søknaden sendes til:
Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen,
eller på e-post: postmottak@lokalstyre.no