Tildeling av overskudd fra Nordpolet AS - Korkpenger


Formål

Longyearbyen lokalstyre har i «Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as» fått i oppgave å fordele nettooverskuddet fra Nordpolet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea. 

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.

Longyearbyen lokalstyre har utarbeidet egne retningslinjer/prinsipper for tildeling av korkpenger.

 

Satsingsområder 2021

Det er ikke vedtatt egne særskilte satsingsområder for årets tildeling ut over det som framgår av formål og retningslinjer for tildeling. 

Lokalstyret har imidlertid oppfordret OKU til å ta ekstra hensyn til aktiviteter som er, eller har vært, spesielt rammet av koronasituasjonen og smitteverntiltak.

 

Ramme for tildelingen i 2021

Rammen for tildeling er satt til 3 mill. kr. Tildelingen gjøres av oppvekst- og kulturutvalget i desember.

 

Søkere

Lag, foreninger og andre med formål om å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad. 

 

Søknadsskjema og retningslinjer

Fortrinnsvis skal det benyttes elektronisk søknadsskjema: Korkpenger - søknad
Lenke til veiledning og informasjon for søkere finner du under Vedlegg (se helt nederst på siden).


I unntakstillfeller kan søknaden sendes pr. e-post, evt. som brevpost til:

Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen.

 

Søknadsfrist: 1.11.2021