Da vannledningen til Nybyen ble tint opp ble det i henhold til drikkevannsforskriften innført kokevarsel. 

Det ble tatt vannprøver som ble sendt til testing, og svaret er nå kommet.

Resultatet er at kokevarselet for Nybyen er opphevet fra mandag 12. februar.