Infotorgets mål er å være tilgjengelig og yte service for alle brukerne av våre tjenester i Longyearbyen. Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål, og vi er bindeleddet mellom deg som innbygger og våre fagpersoner i Longyearbyen lokalstyre.