Longyearbyen lokalstyre logo med tekst under

Organisasjonsendring - informasjon til våre kunder og leverandører

Ny organisasjonsmodell medfører noen endringer når det gjelder bankkonto, organisasjonsnummer og fakturabehandling. Vi kan tilby elektroniske løsninger til privat- og bedriftskunder.

Tjenester, tilbud og aktiviteter i regi av de tidligere foretakene fortsetter som før, men innlemmes fra samme tidspunkt i Longyearbyen lokalstyre. Organisasjonsnummeret til Longyearbyen lokalstyre er 984 047 851 (uendret).

For nærmere informasjon om ny administrativ og politisk organisering se politisk sak 81 og 82/13 i Longyearbyen lokalstyre: http://innsyn.lokalstyre.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/310/MI.

 

Informasjon til våre privatkunder

Fakturaer som sendes ut fra Longyearbyen lokalstyre skal innbetales til nyopprettet bankkonto 4750. 32.26959. Vi tilbyr våre privatkunder muligheten til å tegne avtale om efaktura/avtalegiro på gebyrer og avgifter og håper mange av dere vil benytte seg av dette.

Strømfakturaer skal som tidligere innbetales til bankkonto 4750.21.25466, her har dere allerede mulighet til å tegne avtale om efaktura/avtalegiro.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at konto 4750.1919116, 4750.18.56947 og 4750.21.25415 avvikles fra nytt år. Vennligst oppdater din kundeoversikt i nettbanken i henhold til dette.

 

Informasjon til våre bedriftskunder

Fakturaer som sendes ut fra Longyearbyen lokalstyre skal innbetales til nyopprettet bankkonto 4750. 32.26959.

For våre bedriftskunder kan vi tilby utstedelse av elektroniske fakturaer på EHF-format, ta gjerne kontakt med oss dersom din bedrift ønsker å motta elektroniske fakturaer.

Strømfakturaer skal som tidligere innbetales til bankkonto 4750.21.25466, her tilbyr vi allerede elektroniske fakturautstedelse til bedrifter. Ta kontakt med strom@lokalstyre.no for nærmere informasjon om dette.

 Vi gjør spesielt oppmerksom på at konto 4750.1919116, 4750.18.56947 og 4750.21.25415 avvikles fra nytt år. Vennligst oppdater ditt kunderegister i henhold til dette.

 

Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Fra januar 2014 kan vi motta elektroniske fakturaer på EHF-format fra dere. Dersom dere ikke utsteder elektroniske fakturaer ønsker vi å motta inngående fakturaer på e-post: faktura@lokalstyre.no. Vi ber om at faktura med eventuelle vedlegg sendes som ett PDF-dokument.

Alle fakturaer skal fra 1. januar 2014 stiles til Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen. Videre skal det på faktura fremgå hvilken enhet i Longyearbyen lokalstyre faktura gjelder og hvem som er bestiller/kontaktperson.

Tips en venn Skriv ut