Innbyggerundersøkelsen

Høsten 2009 gjennomførte vi en innbyggerundersøkelse, som er den første i sitt slag i Longyearbyen. Deltakerne i undersøkelsen ble intervjuet av SSB, som samtidig gjennomførte levekårsundersøkelsen. Totalt har 372 personer svart på spørsmålene i undersøkelsen.

Det kan se ut til at vi er fornøyde med den "sosiale" tilretteleggingen i Longyearbyen. Mer enn 80% av innbyggerne var fornøyde med tilretteleggingen innen idrett, møteplasser, naboskap og sosialt fellesskap, folkeliv og aktivitet samt kulturtilbudet. Mindre fornøyd er vi med utviklingen av boområdene, og tilretteleggingen for syklister og fotgjengere. Her er bare i overkant av 20% fornøyde.
Tips en venn Skriv ut