Korkpenger

”Korkpengene” - Tildeling av overskudd fra Nordpolet as

Formål
Longyearbyen lokalstyre har i ”Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet as” fått i oppgave å fordele nettooverskuddet til velferdsformål. Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.

Tilskudd skal stimulere til utvikling og aktivitet hos enkeltpersoner, lag og foreninger. Gjennom tildelingene ønsker Longyearbyen lokalstyre å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet i Longyearbyen og Svea.

Ramme og satsingsområder 2017

Ramme for årets tildeling vil bli fastsatt av lokalstyret i møte den 23. oktober. Administrasjonssjefens forslag til ramme er 2 900 000 kr, som er det samme som i fjor.

Søkere
Lag, foreninger og andre med formål å drive allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea kan søke. Større organisasjoner og foreninger må koordinere søknadene og sende samlet søknad.

Søknadsfrist
Fastsettes årlig og kunngjøres på nettsiden og i Svalbardposten. 

Søknadsfrist 2017 er 10. november.

Retningslinjer og søknadsskjema
Retningslinjer finner du under "Relaterte filer"og søknadsskjema under "Relaterte linker" i menyen til høyre. Det kan også fås ved henvendelse til Infotorget på telefon 79 02 21 50 eller e-post postmottak@lokalstyre.no.

Frist for utbetaling av korkpenger tildelt i 2016
Vi minner om at frist for utbetaling av korkpenger tildelt i 2016 er 30. juni 2017. I visse tilfeller kan det gis utsettelse i inntil ett år, dersom særskilte forhold i tiltaket/prosjektet taler for det. En utbetaling fordrer at rapport og regnskap vedrørende forrige års tildeling er innlevert Longyearbyen lokalstyre, samt at betingelser for tildelingen gitt i vedtaket er oppfylt.

Tips en venn Skriv ut