Alpinanlegget er finansiert av tildelte midler fra Lokalstyret, og i tillegg støtte fra ulike aktører. Budsjettet er revidert flere ganger, etter hvert som kostnadene er blitt høyere enn planlagt.

Bedre enn budsjett

Det siste vedtaket i lokalstyret for alpinbakken var en netto budsjettramme på 23,5 millioner kroner. 

Per i dag viser regnskapet 22,2 millioner kroner, men dette er før vi har mottatt 2,75 millioner kroner fra samfunnsløftet. Det får LL utbetalt når revisor har attestert prosjektregnskapet, og vi har sendt utbetalingsskjema. 

Det betyr at vi vil ende på cirka 20 millioner kroner i nettokostnad på prosjektet, altså minst 3,5 millioner kroner bedre enn budsjettet.

Justering av kostnader underveis

Bakgrunn for justering av kostnadene er uforutsigbar prisvekst på grunn av krigen i Ukraina som gav store utsalg i råvarepriser, transportpriser, energipriser, samt en historisk lav krone. I tillegg var det mangler i prosjekteringsunderlaget som medførte økte kostnader man ikke hadde tatt høyde for. 
 

Bidragsytere til alpinbakken

Det er ikke bare bevilget penger over budsjettet, men LL har også fått økonomiske bidrag fra andre. Her er listen:

Korkpenger: 3,125 mill. kroner
Spillemidler v/Kulturdepartementet: 3,375 mill. kroner
Spillemidler v/Kulturdepartementet: 1,750 mill. kroner
Sparebank 1 «Samfunnsløftet»: 2,750 mill. kroner
Lokalt bidrag: Store Norske: 1,5 mill. kroner
Korkpenger tilskudd: 6,3 mill. kroner

LL har samarbeidet med Rambøll, Skiheis Service, LNS Spitsbergen, JM Hanssen og Techno alpin.

Her kan du lese flere saker om alpinbakken

Vil du ha vårt nyhetsbrev rett i innboksen? Klikk her for å melde deg på