Havnetjenester

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Havn

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre leverer havnetjenester.

Målgruppe

Brukere av Longyearbyen havns tjenester og infrastruktur.

Kriterier/vilkår

Myndighetsoppgaver hjemlet i lov om havner og farvann på Svalbard og tjenestetilbud regulert forretningsbetingelser og prisregulativ for Longyearbyen havn. Dette omfatter trafikkstyring, havne- og servicetjenester.

Pris for tjenesten

Prisen for havnetjenestene fastsettes av Longyearbyen lokalstyret og kommer frem av prisregulativ for Longyearbyen havn.

Prisregulativ Longyearbyen havn 2016

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Merknader

 Du som kunde kan forvente deg følgende:

  • Effektiv og profesjonell havnedrift tilpasset trafikksituasjonen til enhver tid.
  • Best mulig utnyttelse av havnekapasitet.Kostnadseffektiv etablering, drift og vedlikehold i et livssyklusperspektiv (Life Cycle Cost =  LCC).
  • Finne informasjon om tjenesten på våre nettsider.
  • Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker i de tilfellene hvor det ikke kan gis et endelig svar innen en måned. 2 virkedager frist for tilbakemelding på henvendelser via telefon og e-post.

Som kunde forventer vi følgende av deg:

  • Etterlever bestemmelser i henhold til ordensforskrift og forretningsbetingelser for Longyearbyen havn.
  • Etterlever anvisninger og påbud gitt av havnas personell.
  • Betaler faktura.  

     

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Infotorget
Telefon:79 02 21 50
Epost:infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-16 08:25