Sysselmannen forlenger plikten til hjemmekarantene på 14 dager for alle som ankommer Svalbard via flyplass, havn eller på annen måte. Vedtaket gjelder for hele Svalbard til 17. april. Hvis det er nødvendig, kan karanteneplikten bli forlenget etter denne datoen. Det er mulig å få unntak fra karanteneplikten.
For mer informasjon les mer her