Innskriving
Foresatte som har barnsom skal begynne i 1. klasse ved Longyearbyen skole høsen 2020,må sender inn elektronisk skjema "innskriving av elever ved Longyeabyen skole"
Skjemaet finner du her

Det blir foreldremøte for foresatte til høstens førsteklassinger tirsdag 19.05.2020 kl. 18:00, i Hålen i skolens lokaler. På grunn av smittevern og regler om avstand, er det fint hvis bare en av foreldrene møter til foreldremøte.

SFO-plass skoleåret 2020/2021
Det er eget lektronisk ssøknadsskjema for SFO-plass som heter "SFO-søknad om plass i skolefritidsordningen". Søknadsfristen for ordinær SFO-plass for skoleåret 2020/2021 er den 15.06.2020.
Søknadsskjema finner du her

Påmelding til feriedager (ekstra) SFO før skolestart
Det vil være mulighet for høstens 1. klassinger å søke ekstra SFO-plass fra og med mandag 03.08. til og med onsdag 12.08.2020. Det er eget søknadsskjema som heter "SFO - påmelding til feriedager". Søknadsfristen for ekstra/påmelding til feriedager SFO før skolestart er den 22.05.2020.
Søknadsskjema finner du her