Vannet er hygienisk rent, men det anbefales å la vannet renne til det blir klart og fint.
Hvitvask av klær anbefales ikke før vannet har fått sin klare farge tilbake

Berørte områder:
Haugen (inkl. Polarflokken barnehage og Longyearbyen skole, Lia (Vei 222, 224, 228) -->