Brannforebyggende informasjon

Vi arbeider målbevisst med å sette lokal fokus på brannforebyggende oppgaver. Dette gjør vi ved å informere våre innbyggere, føre tilsyn med særskilte brannobjekt, samt bistår ved opplæring og gjennomføring av brannøvelser. Vi bistår også Sysselmannen ved branntilsyn i bosetninger utenfor Longyearbyen. 

Her finner du brannforebyggende informasjon om generelle brannårsaker, hvilke lover og forskrifter som er retningsgivende i vår saksbehandling, informasjon om røykvarslere m.m
Tips en venn Skriv ut