Fjernvarmeleveranse

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Fjernvarme

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre leverer fjernvarme til oppvarming og varmtvann til både privatboliger og andre bygg samt drift og vedlikehold av tilhørende infrastruktur.

Målgruppe

Longyearbyens innbyggere og næringsvirksomheter.

Kriterier/vilkår

Kunden må være tilkoblet fjernvarmenettet.

 

Pris for tjenesten

Prisen for fjernvarme fastsettes av Longyearbyen lokalstyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ved nybygg eller behov for tilknytning, kontaktes Longyearbyen lokalstyre.

Saksbehandling

Saksbehandling

Tilknytning behandles samtidig som byggesøknad.

Merknader

Som kunde forventer Longyearbyen lokalstyre følgende av deg:

  • At du betaler faktura.
  • Varsler rørleggervakt, tlf. 90042509 (hele døgnet), så snart som mulig ved forstyrrelser / uregelmessigheter i fjernvarmenettet tilhørende Longyearbyen lokalstyre.
  • Er miljøbevisst i ditt fjernvarmeforbruk.

Du som kunde kan forvente deg følgende:

  • Minimum 70 grader celsius på vann frem til måler i undersentral 24 timer i døgnet.
  • Maksimalt 24 timer til ordinær fjernvarmeleveranse ved interne driftsforstyrrelser.
  • Varsling ved planlagte avbrudd.
  • Kostnadseffektiv etablering, drift og vedlikehold i et livssyklusperspektiv (Life Cycle Cost = LCC).
  • Å finne informasjon om tjenesten på våre nettsider.
  • Tilbakemelding på skriftlige henvendelser innen to uker, i de tilfellene hvor det ikke kan gis et endelig svar, innen en måned.
  • 2 virkedager frist for tilbakemelding på henvendelser via telefon og e-post.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Infotorget
Telefon:79 02 21 50
Epost:infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-16 10:17