Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fagrapporter

Rapport Dato Rapportnummer Utarbeidet av Fagområde
Boligbehovsutredning 2023
26.06.2023
Longyearbyen lokalstyre
Samfunn
Feltnotat - Grunnundersøkelser og miljøprøvetaking Longyearbyen havn
03.03.2022
22-GS-2-Geo-01
Geofield Svalbard AS
Geoteknikk
Svalbard, Longyearbyen - Skredfarevurdering for hyttetomt Todalen
05.11.2021
1350045870
Rambøll AS
Skred
Forprosjektering av nettløsning mot sørpeskred i Vannledningsdalen
19.04.2021
18241-25-1
Skred AS/ HNIT
Skred
Resipientundersøkelse i Adventfjorden 2020
24.11.2020
62020.01
Akvaplan-niva
Miljø
Geokjemiske bakgrunnsverdier i Longyearbyen planområde, Svalbard
01.07.2020
2020.015
NGU
Miljø
Miljøteknisk grunnundersøkelse, Sjøskrenten
27.03.2020
1350038985
Rambøll
Miljø
Risikoanalyse av tankanlegg LNS Spitsbergen (Longyearbyen)
14.02.2020
10216100
Sweco
Samfunnssikkerhet
Skredfarevurdering for nybygg ved sjølageret til Sysselmannen
06.12.2019
19224
Skred AS
Skred
Miljøteknisk rapport og tiltaksplan med risikovurdering - Ny Miljøstasjon Hotellneset
23.10.2019
5193590
Norconsult
Miljø
Fjellkontrollboring Sukkertoppen
08.10.2019
DS Entreprenør AS
Geoteknikk
Transporten, Longyearbyen Prøvegravinger, forurenset grunn og innledende geotekniske vurderinger
04.10.2019
IAS 2303-1
Instanes AS
Miljø
Svalbard, Longyearbyen - Skredfarevurdering for reguleringsplan for skole/Svalbardhallen
20.09.2019
19278-01-1
Skred AS
Skred
Vurdering av miljøgifter i jord fra eiendom i Longyearbyen (vest for Longyear energiverk)
03.09.2019
61389
Akvaplan-niva AS
Miljø
Miljøteknisk grunnundersøkelse. Bykaia, Longyearbyen. Datarapport
05.07.2019
1350034789 M-Rap-001
Rambøll
Miljø
Datarapport fra grunnundersøkelse. Skredsikring Vannledningsdalen
04.07.2019
1350029372 G-rap-001
Rambøll
Geoteknikk
Skredfarevurdering for Svalbard kirke. Avgrensning av areal for mulig plassering av skredvoll
04.07.2019
19230-02-1
Skred AS
Skred
Boligbehovsutredning 2019
01.07.2019
0
Longyearbyen Lokalstyre
Samfunn
Område H4, Bykaia Longyearbyen. Geotekniske undersøkelser
26.06.2019
1350034789 G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN OPPSUMMERING FRA GRUNNUNDERSØKELSE
15.06.2019
G-not-001 1350033470
Rambøll
Geoteknikk
Skredfarevurdering for Longyearbyen kirke
07.06.2019
19230-01-1
Skred AS
Skred
Reservekraftstasjon Longyearbyen. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Datarapport
28.05.2019
1350033470 M-Rap-001
Rambøll
Miljø
Skredfarevurdering for plassering av reservekraftverk
24.05.2019
19221-01-1
Skred AS
Skred
Grunnundersøkelsesrapport. Geofrost Coring og laboratorieanalyser fra Lia. Skredsikring Longyearbyen
02.05.2019
G-5599-07-GEODATA-001
Geofrost
Geoteknikk
Undersøkelse issvull ved veg 400
12.04.2019
1350033381_G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
Skredfarevurdering og vurdering av sikringsmuligheter for tidligere barnehage, Skjæringa
01.04.2019
19134-01-1
Skred AS
Skred
Studentboliger Elvesletta – vurdering av forurenset grunn
11.03.2019
1350027997 M-not-001
Rambøll
Miljø
Klimaprofil Longyearbyen. Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning
04.02.2019
NCCS
Meteorologi
Prosjektering av sikringstiltak, Sukkertoppen og Vannledningsdalen. Forprosjektering av sikringstiltak – Fase B2
18.12.2018
18241-03-4
Skred AS og HNIT
Skred
Case study of pile foundations for a building on a sloping terrain in Longyearbyen. Project Report 2018
14.12.2018
2019:00160
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Vurdering av permafrost som geologisk barriere ved ny deponilokalitet gruve 3
14.12.2018
20180397-01-R
NGI
Geoteknikk
Vurdering av forurensningstilstanden i planlagt utbyggingsområde i Bjørndalen og ved Lagunen, Longyearbyen
10.12.2018
433.60370-2
Akvaplan-niva AS
Miljø
Notat forurensningsoversikt, Bjørndalen Lagunen (oppdatert)
10.12.2018
Akvaplan niva
Miljø
Miljøtilstand for massene ved Hotellneset, Longyearbyen
23.11.2018
60370-1
Akvaplan-niva AS
Miljø
Prosjektering av sikringstiltak, Sukkertoppen og Vannledningsdalen. Håndtering av overvann og sedimenter
16.11.2018
18241-04-1
Skred AS
Hydrologi
Refraksjonsseismiske undersøkelser Bykaia. Longyearbyen havn, Svalbard
12.11.2018
18221-2
GeoPhysix
Geofysikk
Karakterisering av massene i Lia, Longyearbyen
26.10.2018
20180594-01-TN
NGI
Miljø
Skredsikring Sukkertoppen. Geoteknisk vurdering for forprosjekt fase B2
26.10.2018
1350029372 G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
Skredsikring Sukkertoppen. Oppsummering fra prøvegraving og befaring
26.10.2018
1350029372 G-not-002
Rambøll
Geoteknikk
Ingeniørgeologisk kartlegging og vurdering til forprosjektering av skredsikringstiltak for Sukkertoppen og Vannledningsdalen
26.10.2018
1350029372 G-not-003
Rambøll
Ingeniørgeologi
Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: stability of foundations on slope terrain – case study. Field and Laboratory Report 2018 – Geotechnical Investigations
23.10.2018
2019:00158
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Sigevannsvervåkning avfallsdeponi, Adventdalen Rapport 2017
01.07.2018
1350016855-005
Rambøll
Miljø
Skredsikring Longyear energiverk. Detaljprosjektering eksisterende anlegg
30.05.2018
1350022403_G-not-001
Rambøll
Skred
Longyear energiverk. Skredsikringstiltak for reservekraftanlegg og rørledning
29.05.2018
3150012403 G-rap-002
Rambøll
Skred
Tiltaksplan for PFAS-forurenset grunn som følge av brannøving. Longyearbyen - Gammelt og nytt brannøvingsfelt
29.05.2018
5165123 J05
Norconsult
Miljø
Detaljprosjektering av sikringstiltak - Lia mellom vei 228 og 230. Prosjekteringsrapport for støtteforbygninger
24.05.2018
20170299-05-R
NGI
Skred
Studentboliger Elvesletta. Vurdering av flomfare
22.05.2018
1350027997 K-not-002
Rambøll
Hydrologi
Studentboliger Elvesletta. Håndtering av overvann
22.05.2018
1350027997 K-not-002 rev1
Rambøll
Hydrologi
Detaljprosjektering av sikringstiltak - Lia mellom vei 228 og 230. Prosjekteringsrapport for snøsamleskjerm og avskjærende grøft
16.05.2018
20170299-01-R
NGI
Skred
Studentboliger Elvesletta. Geoteknisk vurdering
16.05.2018
1350027997_G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
Radisson Blu Polar hotell, Longyearbyen. Geotekniske grunnundersøkelser - Datarapport
20.04.2018
58242001_RIG-R01-A01
Sweco
Geoteknikk
Avfallsdeponi Adventdalen - geoteknisk vurdering av stabilitet
13.04.2018
1350016855_G-not-003
Rambøll
Geoteknikk
Deformasjonskartlegging rundt Longyearbyen ved bruk av satellittbasert radarinterferometri
05.04.2018
13/2017
Norut
Geofysikk
Konseptstudie. Sikringstiltak Sukkertoppen og Vannledningsdalen
15.03.2018
201706702-17
NVE
Skred
Dimensjonerende skred fra Sukkertoppen og faresoner for Lia under Sukkertoppen
15.03.2018
201708556-27
NVE
Skred
Miljøteknisk grunnundersøkelse. Gruvedalen Longyearbyen. Datarapport med tiltaksplan
16.02.2018
1350026234_M-Rap-001
Rambøll
Miljø
Boligfelt B14 Longyearbyen – Geoteknisk vurdering
18.01.2018
1350023712_G-not-001_rev01
Rambøll
Geoteknikk
Skredsikring i Longyearbyen. Grunnundersøkelser i Lia ovenfor Hilmar Rekstens vei
18.12.2017
2017:00815
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Detaljprosjektering sikringstiltak - Lia mellom veg 228 og 230. Geofysisk kartlegging av permafrost og dybde til berg ved hjelp av ERT og georadar
14.12.2017
20170299-03-R
NGI
Geofysikk
Sukkertoppen Svalbard - avalanche incidents. Documentation of avalanches
11.12.2017
20171006-01-R
NGI
Skred
Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: stability of foundations on slope terrain – Case study. Field report – geotechnical investigations
22.11.2017
2017:00631
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: stability of foundations on slope terrain – Case study. Project Report 2017
22.11.2017
2017:00656
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Snøsamleskjerm og dreneringskanal ovenfor spisshusene i Longyearbyen. Feltrapport ‐ Grunnundersøkelser
10.11.2017
2017:00607
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Klimascenarioer for Longyearbyen-området, Svalbard. Delrapport 1, Statsbygg oppdrag: «Bygging og forvaltning på Svalbard i et langsiktig klimaperspektiv»
19.10.2017
15/2017
Meteorologisk institutt
Meteorologi
Forventede klimaendringers påvirkning på byggegrunn i Longyearbyen-området. Delrapport 2 i oppdraget «Bygging og forvaltning på Svalbard i et langsiktig Klimaperspektiv»
11.10.2017
IAS2171-1
Instanes AS
Geoteknikk
Adventfjorden som resipient for sanitæravløp og kvernet matavfall fra Longyearbyen
10.10.2017
8905-1
Akvaplan-niva AS
Miljø
Skredsikringstiltak Longyearbyen energiverk - Eksisterende anlegg
30.06.2017
3150012403 G-rap-001
Rambøll
Skred
Energiverket, Longyearbyen. Grunnundersøkelser og grunnforhold
21.06.2017
IPAS 2189-1
Instanes AS
Geoteknikk
Tiltaksplan. Flom- og erosjonssikringstiltak i Longyearelva
24.05.2017
201601388
NVE
Hydrologi
Kartlegging av skredfare i hytteområder på Svalbard
05.05.2017
713525-RIGberg-RAP-001
Multiconsult
Skred
Delplan for Hotellneset. Områdestabilitet
29.03.2017
713504‐RIG‐NOT‐001
Multiconsult
Geoteknikk
Grunnundersøkelser. Datarapport. (Elvesletta og Melkeveien)
24.03.2017
1350021401-G-rap-001
Rambøll
Geoteknikk
Miljøkartlegging i forbindelse med planlagt utfylling (Bykaia)
09.03.2017
8731-2
Akvaplan-niva AS
Miljø
Resipientundersøkelse Adventfjorden 2016
15.02.2017
1350016027
Rambøll
Miljø
Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard
15.12.2016
91-2016
NVE
Skred
Skredsikring og fundamentering i permafrost
15.12.2016
ALMAVIVA AS
Skred
Kortreist betong på Svalbard. Laboratorietesting av grovt tilslag og betong
15.12.2016
712372
Multiconsult
Betong
Fremmede karplantearter i Longyearbyenområdet
06.12.2016
536
Ecofact
Naturverdier
The 7-8 November 2016 Rainstorm in Longyearbyen, Svalbard
29.11.2016
2016-02
UNIS
Meteorologi
Report on the 14-15 October 2016 mass movement event in the Longyearbyen area
24.10.2016
UNIS
Skred
Longyearbyen, Svalbard - Vulnerability and risk management of an Arctic settlement under changing climate - a challende to authorities and experts
15.09.2016
NGI
Skred
Flomberegning for Longyearelva
15.09.2016
7-2016
NVE
Hydrologi
Skredulykken i Longyearbyen 19. desember 2015
01.09.2016
DSB
Skred
Kort oversikt over klimaendringer og konsekvenser på Svalbard
15.06.2016
2/2016
NCCS
Meteorologi
KVU Longyearbyen havn. Miljøteknisk vurdering av forurensningstilstand og fremtidig behov for tiltak
20.04.2016
20160243-02-TN
NGI
Miljø
Analyser av PFAS for utvalgte prøver fra Hotellneset og ORV
15.03.2016
17603001-RIM-N01
Sweco
Miljø
Grunnundersøkelser Bykaia, ORV og Hotellneset. Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan
18.12.2015
17603001-RIM-R01
Sweco
Miljø
Grunnundersøkelser Bykaia, ORV og Hotellneset. Datarapport
10.11.2015
17603001_01
Sweco
Geoteknikk
Forprosjektering av sikringstiltak for bebyggelse og infrastruktur nedenfor Vannledningsdalen
04.11.2015
20120650-01-R
NGI
Skred
Tidligere skredvurderinger og skredgrenser ved NGI
29.09.2015
20150715-01-TN
NGI
Skred
Naturverdiene i nærområdet rundt Longyearbyen planområde
01.07.2015
Norsk Polarinstitutt
Naturverdier
Fyrhus og lager. Grunnundersøkelse - fjellkontroll
25.02.2015
13424001
Sweco
Geoteknikk
Investigations of Coastal Erosion by Means of Laser Scanner VZ-1000 in Vestpynten, Spitsbergen
15.08.2014
UNIS m-fl.
Geoteknikk
Skredvurdering Bykaia
28.05.2013
6130319-G-rap-001
Rambøll
Skred
Vurdering av gjenbruk av aske i betong - kullkraftverket i Longyearbyen
15.11.2012
M-not-001-6120732
Rambøll
Miljø
Vannledningsdalen, Longyearbyen. Sikring av bebyggelse og infrastruktur mot sørpeskred. Oppsummering etter møter og befaring 18.-20.04.2012
31.05.2012
20120323-00-1-R
NGI
Skred
Geoteknisk grunnundersøkelse og miljøprøver ved Hotellneset, Longyearbyen
15.03.2012
SBF2012F0150
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Vannledningsdalen - Et sammendrag av tidligere vurderinger av sikkerhet og tiltak
07.02.2012
20120153-00-2-R
NGI
Skred
Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard
01.02.2012
785
NINA
Naturverdier
Volatile and persistent emissions from traffic and power production on Svalbard
02.05.2011
OR 25/2011
NILU
Miljø
Fyrhus 3. H320 pelelogg
15.01.2010
LNS Spitsbergen
Geoteknikk
Avløp fra Longyearbyen til Adventfjorden. Miljøfaglige vurderinger
18.12.2009
4535-1
Akvaplan-niva AS
Miljø
Isdammen report 2009
15.04.2009
UNIS
Geoteknikk
Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan Longyearbyen planområde (2007).
01.04.2009
252
NINA
Naturverdier
Risikovurdering av Isdammen
19.03.2009
20081544-1
NGI
Geoteknikk
Burmavegen. Vurdering av skredfare
22.07.2008
20081311-1
NGI
Skred
En sammenstilling av grunnundersøkelser i Longyearbyen
12.12.2007
NTNU
Geoteknikk
Grunnundersøkelser for ny havn i Longyearbyen. Totalsonderinger og prøvetaking
26.06.2007
SB GEO 0710
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Sammendrag av NGI-rapporter. Skredfare i Longyearbyen
15.10.2004
SSD
Skred
Vindforhold på Platåberget - Svalbard
01.04.2004
KVT/FKN/2004/008
Kjeller vindteknikk
Meteorologi
Nybyen, Longyearbyen. Skredfarevurdering
25.04.2003
20031134-1
NGI
Skred
Vannledningsdalen-Gruvedalen, Longyearbyen. Skredfarevurdering
15.10.2001
20011167-1
NGI
Skred
Skredulykken under Håbergnuten, Svalbard
31.08.2001
588100-21
NGI
Skred
Skredfaregrense Lia-Gruvedalen ovafor vei 230
22.12.2000
20001324-not2
NGI
Skred
Vedr. skredfaren ved aktuelle fortettingstomter i Lia
21.12.2000
20001324-not1
NGI
Skred
Prøvetaking av grunnvann på lokalitet nr. 211032, gammel fylling, Longyearbyen
11.10.2000
904070
NGI
Miljø
Terrestriske bakgrunnsverdier i Longyearbyen
26.06.2000
994070-5
NGI
Miljø
Longyearbyen II, Svalbard. Supplerende undersøkelse av forurensede lokaliteter
19.04.2000
994070-2
NGI
Miljø
Longyearbyen I Svalbard. Supplerende undersøkelse av forurensede lokaliteter
16.03.2000
994070-1
NGI
Miljø
Permafrost response to environmental and industrial loads. Snø og snøskred på Svalbard. Registrering av snøforhold, snøskred og utløpslengder
30.12.1999
589100-4
NGI
Skred
Bykaia - Longyearbyen. Grunnundersøkelse. Datarapport
25.11.1999
200051-1
Multiconsult
Geoteknikk
Svalbard. Undersøkelse av forurensede lokaliteter. Longyearbyen I
14.01.1999
984096-1
NGI
Miljø
Svalbard. Undersøkelse av forurensede lokaliteter. Longyearbyen II
14.01.1999
984096-2
NGI
Miljø
Kartlegging av deponier, forurenset grunn og etterlatenskaper på Svalbard
28.02.1998
98:04
SFT
Miljø
Kartlegging av deponier, forurenset grunn og etterlatenskaper på Svalbard. Vedlegg lokaliteter
28.02.1998
98:04B
SFT
Miljø
Longyearbyen - Elvesletta. Preliminær flomberegning
27.02.1996
07/1996
NVE
Hydrologi
Longyearbyen - Elvesletta. Vassdragstekniske vurderinger
12.02.1996
08/1996
NVE
Hydrologi
Barnehage, Longyearbyen. Vurdering av skredfaren mot aktuelle tomter for ny barnehage ved kirka
05.01.1996
954103-1
NGI
Skred
Elvesletta, Longyearbyen. Grunnundersøkelser
06.12.1995
950080-1
NGI
Geoteknikk
Permafrost. Målinger Longyearbyen sommeren 1995
05.09.1995
527030
NGI
Geoteknikk
Alpinbakke, Longyearbyen. Vurdering av plassering av skitau ovafor skolen
14.08.1995
954052-1
NGI
Skred
Vei 217-221, Longyearbyen. Skredfarevurdering av planlagt utbyggingsområde
13.10.1994
944079-1
NGI
Skred
Impact of rapid mass movement and drifting snow on the infrastructure and development og Longyearbyen, Svalbard
15.08.1994
589100-2
NGI
Skred
UNIS-bygget på Svalbard. Grunnundersøkelser
04.02.1994
930060-1
NGI
Geoteknikk
Lia, Longyearbyen. Rutiner for akutt skredfarevurdering. Forslag til hjelpemidler, observasjonsprogram, evaluering av innsamlede data og tiltak
17.12.1993
904025-7
NGI
Skred
Gamle Longyearbyen - Taubanesentralen. Vedrørende vær- og skredprognoser for planlagt utbyggingsområde
27.08.1993
914030-2
NGI
Skred
Longyearbyen. Vurdering av akutt skredfare 27-28 mars 1993
30.07.1993
934037-1
NGI
Skred
Haugen - Nybyen, Longyearbyen. Skredfarevurdering av mulig byggeområde
28.05.1993
934063-1
NGI
Skred
Gamle Longyearbyen - Taubanesentralen. Vurdering av skredfare og drivsnøproblem i planlagt utbyggingsområde
31.07.1992
914030-1
NGI
Skred
Lia, Longyearbyen. Vurdering av snøskredfare og tiltak for å hindre ulykker ved veg 226-230
28.07.1992
904025-2
NGI
Skred
Longyearbyen - Gruvedalen. Skredfarevurdering av planlagt utbyggingsområde
26.05.1992
924004-1
NGI
Skred
Ny kai Longyearbyen. Seismiske målinger
17.10.1991
O.8236 nr 2
Kummeneje
Geofysikk
Vurdering av tiltak mot snøskred, sørpeskred og drivsnø i Longyearbyen
15.02.1991
904025-1
NGI
Skred
Longyearbyen. Beskrivelse av grunnforhold og geotekniske beregninger for ny kai
12.02.1991
900074-1
NGI
Geoteknikk
Ny kai Longyearbyen. Seismiske målinger
14.12.1990
O.8236 nr 1
Kummeneje
Geofysikk
Hotellneset, Longyearbyen. Grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering av ny lastekai
14.02.1989
880011-2
NGI
Geoteknikk
Sjøområdet Longyearbyen. Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger for utfyllingsområde og ny kai
31.01.1989
880011-1
NGI
Geoteknikk
Geomorfologisk kartlegging av overflatestrukturer i Longyearbyen, Svalbard
25.01.1986
52703-1
NGI
Geoteknikk
Helningskanaler i H.Rekstens vei, Longyearbyen, Svalbard. Installering og resultater av foreløpige målinger
10.08.1983
52701-5
NGI
Geoteknikk
Grunnundersøkelse for hybelhus 1, Longyearbyen
13.05.1981
81029-1
NGI
Geoteknikk
The diversities of large slushflows illustrated by selected cases
NGI
Skred
Eierskapsmeldingen
Mulighetsstudie 5 tiltak overganger - temaplan ferdsel og opplevelser
Visit Svalbard og SMF
Stedsutvikling