Vi har behov for tilkallingsvikar ved våre barnehager for korte og lengere perioder.  

Dersom du er interessert i å være tilkallingsvikar i barnehage kan du ta kontakt med styrer i Polarflokken barnehage:

Hege Moen Leithe
E-post
Telefon: 951 19 401 

eller styrer i Kullungen barnehage:
Monika Lyshaugen
E-post
Telefon: 901 28 816

Ansatte i barnehager må kunne fremlegge politiattest jfr. § 30 i Lov om barnehager, samt ha norskkunnskaper på nivå A2 og B1.

Her kan du se filmen om våre tjenester: