Eldistribusjon

Eldistribusjon høyspennings består av 10,6 kV og 22 kV ca: 26 km med linje, 9 km med kabel og 38 stk trafoer som er fordelt i 35 nettstasjoner. I forbindelse med drift og vedlikehold kjøper vi disse tjenestene fra vår FDV partner, som er installatør firmaet J.M.Hansen, som har ansatt elektromontører med høy- og lavspennings kompetanse.
 

Lavspennings anlegg 230 V og 400 V består av ca: 11 km med linjer, 18 km med kabel, som forsyner våre kunder med strøm.

Vi har ca: 1600 abonnenter, med stort og smått, der det varierer uttak av strøm pr. år fra 4.000.000 kWh og til de minste som bruker ca: 1 kWh

Tips en venn Skriv ut