DLE (Det Lokale Eltilsyn)

Longyear Energiverk er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområdet.
DLE er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll.

DLE

  • fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet energiverkets forsyningsanlegg
  • fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor everkets forsyningsområde
  • utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater
Tips en venn Skriv ut