Visit Svalbard og Svalbard næringsforening inviterte til Svalbard-dagen på konferansesenter Rebel i Oslo 14. mars 2023. 

Longyearbyen lokalstyrets leder, Terje Aunevik deltok sammen med næringssjefen på årets Svalbarddag. 

Lokalstyrelederen påpekte at lokalstyret ønsker å prioritere samarbeid og dialog mellom Longyearbyen lokalstyre, sentrale myndigheter og lokalt næringsliv. Dette i en tid hvor rammene for videre utvikling av Longyearbyen endrer seg, noe som antakelig vil medføre en ny kurs i fremtidig utvikling av byen vår. 

Klimaendringer, geopolitikk og energiomstilling utgjør bakteppet for potensielle endringer for Longyearbyen. 

Aktivt sivilsamfunn

På svalbarddagen satte bransjeforeningene fokus på næringslivets rolle i et aktivt sivilsamfunn på 78 grader nord. De ønsket å belyse næringslivets rolle som en av flere grunnpilarer for endringene øygruppen potensielt står overfor. 

LO lederen Peggy Hessen Følsvik påpekte de som har et engasjement for Svalbard ikke kan hvile på laubærene. Siden regjeringen straks lanserer Svalbardmeldingen, var hun tydelig på at LO er klar til å gi råd til regjeringen i svalbardspørsmålene. 

NHOs direktør Ole H. Almlid var opptatt av sammenhengene mellom svalbardpolitiske rammer, og rollen norsk næringsliv kan utfylle innenfor de kommende nasjonale rammene. 

Carina Olsen Hovda ledet deltakerne gjennom Svalbarddagen, hvor gode refleksjoner, drøftinger og debatt om forutsigbare rammer for videre utvikling av Longyearbyen. 

Administrative utfordringer

På kveldstid gjennomførte Fridtjof Nansen institutt et eget arrangement på Sentralen i Oslo. Temaet var geopolitikk i et endret klima. 

Svein Vigeland Rottem (Fridtjof Nansens institutt) ledet et panel gjennom diskusjoner rundt politiske, klimatiske og administrative utfordringer som Svalbard står overfor i årene som kommer.  Også her deltok Longyearbyen lokalstyres leder, sammen med blant annet:

Christian Skottun (Telenor)
Arild Moe (Fridjof Nansen Institutt)
Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning)
Tiril Vold Hansen (Nord universitet) 
Ingrid Kvalvik presenterte NOFIMAs arbeid med snøkrabbe og reguleringer. 

Longyearbyen lokalstyres arbeid med å utvikle lokale rammer for næringsutvikling ble 21.2.24 satt på pause. Arbeidet er planlagt startet opp igjen, når rammene i ny stortingsmelding om Svalbard blir kjent  

Her kan du lese mer om næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre i fjor og i år

Deltakere som bidro til Svalbarddagen:

Kristin Krohn Devold (NHO Reiseliv)
Thomas Nilsen (Barents Observer)
Andreas Østhagen (Fridtjof Nansen Institutt)
Borghild Ø. Ytredal (Apotek1, Svalbard næringsforening).
Grete Kaare Hovelsrud (Nord Universitetet)
Guri Melby (leder venstre)
Magnus Hallaråker (Statsbygg)
Frank Robert Jakobsen (LNS Spitsbergen)
Ingeborg Flønes (Hurtigruten Svalbard)
Sigrid Ina Simonsen (NHO Arktis)
Kenneth Sandmo (LO Næringspolitisk avdeling)
Terje Aunevik (Longyearbyen lokalstyre)
Peter Fredrik Borch (Store Norske Boliger)
Ole Kokvik (Svalsat)
Renate Pedersen (Basecamp Explorer Spitsbergen)
Anniken Huitfeldt (Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet)
Torgeir Knag Fylkesnes (Stortingsrepresentant SV)
Bengt Rune Strifeldt (Stortingsrepresentant FRP)
Bård Ludvig Thorheim (Stortingsrepresentant Høyre)