Brannbiler - Foto: Jan Olav Sæter

Direktevarsling av brann til 110

Status, direktevarsling av brann til 110, i boligene for Statsbygg, Store Norske boliger AS og Longyearbyen lokalstyre.

Det blir i februar og mars gjennomført endetest fra samtlige boenheter mot 110 for kontroll - og kvalitetssikring av alarmoverføring. Vi vil ajourføre fremdrift og informasjon på Longyearbyen lokalstyres nettside.

Vil samtidig sende ut en påminnelse til samtlige leietakere vedrørende brukermanual for brannalarmsentral og branninstruks som skal være på plass i samtlige boliger. Samtlige leietakere skal gjøre seg kjent med disse. Om noen boenheter mangler bruksanvisning for husets brannalarmsentral samt branninstruks, så fås dette ved å kontakte huseier. Disse er også lagt ut på vår nettside.

Flere beboere ringer inn til brannvesenet vedrørende tekniske feil på alarmsentraler og detektorer. For utbedring av tekniske feil på brannvarslingssystemet skal huseier kontaktes.

Vi har fått flere henvendelser fra andre boligeiere om tilknytning mot Longyearbyens 110 - brannvarslingssentral. Disse vil bli prioritert fortløpende etter at prosjektet for Statsbygg, Store Norske boliger AS og Longyearbyen lokalstyre er ferdigstilt. For interesserte aktører/huseiere så er det bare å kontakte undertegnede.

Longyearbyen brann - og redning ser med stor positivitet at direktevarsling for boligene til 110-varslingssentral, snart er operativ.

 

Jan Olav Sæter
Brannsjef

 

Tips en venn Skriv ut