Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planid: 58 Endelig planprogram

Delplan Sjøområdet nord - Kunngjøring av endelig planprogram

Planident: D58

Longyearbyen lokalstyre har ved Teknisk utvalg i sak 10/21 på møte den 9.3.2021 stadfestet endelig planprogram for Delplan Sjøområdet nord. Vedtaket er i tråd med svalbardmiljølovens § 50, 3. ledd.

Planområdet er 29 dekar, ligger i Sjøområdet og omfatter eiendommene 22/433, 22/434, 22/439, 22/440, 22/441, 22/492 og deler av 22/1.
Formålet med delplanen er å tilrettelegge for ny lager- og næringsbebyggelse, samt kombinert nærings- forretnings- og boligbebyggelse (hybler) i deler av området.

Forslagstiller er Materiallageret AS, vei 610-2, 9170 Longyearbyen. Plankonsulent er Nordic Zoning AS, Kråkerøyveien 2A, 1671 Kråkerøy.

Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke temaer som anses aktuelle og planprosessen med frister og medvirkning. 

Skriftlige innspill til videre planarbeid sendes til Nordic Zoning AS ved Dag Ivar Brekke, epost dag@nordiczoning.com med kopi til Longyearbyen lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen, eller postmottak@lokalstyre.no

Kontaktperson forslagsstiller: Bjørn Lindberget, mob 996 01 839
Kontaktperson plankonsulent: Dag Ivar Brekke, mob 477 04 998, epost dag@nordiczoning.com

Endelig planprogram - Delplan 58 Sjøområdet nord

Særutskrift TU 9.3.2021 sak 10/21

D58 planavgrensning jpeg